BetaalbaarJuridischAdvies.nl    
 

Juridisch Advies

Tegen een gunstig tarief.

 
 

 

 juridisch adviesbureau Juridisch Adviesbureau

Ons juridisch adviesbureau kan u adviseren en bijstaan bij arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke, sociale zekerheidsrechtelijke, intellectueel eigendomsrechtelijke en contractenrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van Algemene Voorwaarden voor uw beroep, bedrijf of internet site. Let op er zijn kosten aan onze diensten verbonden! De tarieven liggen echter aanmerkelijk lager dan bij de gemiddelde advocaat.

 • Arbeidsrecht, zoals ontslagprocedures, arbeidscontracten, loonvorderingen, proeftijd en arbeidsomstandigheden;
 • Ondernemingsrecht, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, juridisch advies MKB, verkoop- en leveringsvoorwaarden, huurcontracten, het beschermen van een merk, aanbestedingen, verhaalsmogelijkheden en schadevergoeding, bedrijfsovernames, Europese Regelgeving;
 • Procesrecht, juridische procedures; dagvaardingen, het voeren van rechtszaken in eerste aanleg; minnelijke schikkingen; 
 • Intellectueel Eigendomsrecht, zoals het beschermen van uw ideeën, handelsnaam, copyrights, nationaal en internationaal;
 • Huurrecht,zoals de huur van woonruimte, huur van winkelruimte, ontbinding huurcontract, opstellen huurovereenkomst;
 • Contractenrecht, alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming, aansprakelijkheid;
 • Algemene Voorwaarden, tbv uw beroep, bedrijf of internet site. Zijn ze nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving? Bieden ze U de juiste bescherming tegen aansprakelijkheid?
 • Voeding & Recht, juridisch advies inzake levensmiddelenrecht, cosmeticawetgeving, consumentenrechten en geneesmiddelenrecht. Jurist of advocaat voedingsmiddelenrecht, bedrijfsrecht, biotechnologie, genetische modificatie, farmaceutica, food en feed law alsmede voedselveiligheidsregels.
 • de Wet Werk en Bijstand en aanverwante bijstandsregelingen, re-integratie, Wet Dwangsom en Beroep;
 • Sociale Verzekeringen als ZW, WW,WAO/WIA/WAZ, Wajong, TW.

Voorbeelden van arbeidsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met ontslagvergoedingen en de Kantonrechtersformule?
 • Voldoen mijn arbeidscontracten en -voorwaarden aan de nieuwste regelgeving?
 • Ik wil ontslag geven aan een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Hoe verloopt collectief ontslag?
 • Mijn bedrijf zit midden in een reorganisatie. Wat is arbeidsrechtelijk mogelijk?
 • Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties van de overname van bedrijfsactiviteiten?
 • Wat is de opzegtermijn bij ontslag?
 • Hoe los ik arbeidsconflicten met individuele medewerkers op?
 • Wat zijn de risico's van het werken met tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten?
 • Hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
 • Wat zijn de juridische risico's van de arbeidsomstandigheden van mijn medewerkers?
 • Welke mogelijkheden heb ik bij het onderhandelen met vakbonden?
 • Hoe zit het met het concurrentiebeding?
 • Hoe maak ik een ontslagbrief?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

Voorbeelden van ondernemingsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Hoe zit het met voor mijn bedrijf relevante Europese regelgeving?
 • Hoe kan ik mijn merk beschermen?
 • Hoe zit het met vennootschapsrecht?
 • Hoe gaat een juridische procedure in zijn werking?
 • Voldoen de door mij gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden wel aan de wettelijke eisen?
 • Op wie kan ik schade verhalen en hoe gaat dat in zijn werking?
 • Wat is de reikwijdte van mijn huurcontract?
 • Welke wet- en regelgeving is voor mijn onderneming van belang?
 • Wanneer moet er worden aanbesteed en hoe werkt dat precies?
 • Hoe gaat het omzetten van een eenmanszaak naar een BV in zijn werking?

Heeft u een juridische vraag of probleem schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons juridisch adviesbureau! BetaalbaarJuridischAdvies.nl: juridisch advies tegen een gunstig tarief.

______________________________________________________________

Juridisch nieuws: